• عنوان اسلایذر

    محیط نرم افزار مخدر

نرم افزار مديريت مخدر

سامانه کلاینت سروری مدیریت داروهای مخدر، مدیریت دریافت، توزیع و مصرف داروهای مخدر را در سطح معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی تا سطح کلینیک سوء مصرف مواد، بیمارستان ها و  بیماران صعب العلاج، جانبازان و سرطانی را کنترل می نماید. این سامانه دارای سه نسخه زیر می باشد.

سيستم نسخه دانشگاه

بعنوان هسته مركزي سيستم كه كليه امور مربوط به كلينيك هاي سوء مصرف مواد، بيمارستانها ، مراكز جراحي محدود را تحت نظارت داشته و علاوه بر آن امكان ورود اطلاعات بيماران خاص كه از خود دانشگاه دريافت دارو می نماید را نیز مدیریت می کند.

نسخه مربوط به كلينيك هاي سوء مصرف مواد:

سيستم در مراکز سوء مصرف مواد نصب و اطلاعات مربوط به بیماران، مود مصرفی، طریقه درمان، نسخ و داروهای مصرفی و امور حسابداری و سایر امور جاری در کلینیک را در آن درج و مدیریت می گردد و کاربر می تواند گزارشات مورد نياز خود را استخراج نموده و در زمان برقراري ارتباط با دانشگاه از طريق اينترنت اطلاعات آن مركز بصورت كاملاً مكانيزه به سيستم دانشگاه منتقل مي گردد.(Replication)

سيستم مربوط به بيمارستانها ، مراكز جراحي محدود

در آن ورود اطلاعات، ذخیره و گزارش گیری می شود. اطلاعات این مراکز نیز همانند کلینیک های سوء مصرف مواد به دانشگاه انتقال می یابد.