نرم افزار نمودار گانت تحت وب فارسی (Gant Chart)


یکی از افتخارات شرکت ارتباط گستر همراهان، تحلیل و پیاده سازی نمودار گانت کاملاً محاوره ای و فارسی و یکپارچه با سایر نرم افزارهای سیستم PMIS می باشد.

امکاناتی که در این نمودار لحاظ شده است ، ترکیبی از امکانات پرکاربرد نرم افزارهای شناخته شده ای چون M.S.P و Primavera می باشد که متناسب با شرایط پروژه های ایران مورد استفاده کارشناسان اهل فن قرار می گیرد که رئوس آنها عبارتند از :

 1. امکان تعریف وابستگی ها به همراه زمانهای تاخیر (Lag) های مورد نیاز
 2. امکان تعریف قیود (Constraints)
 3. محاسبه اتوماتیک زمانبندی (تصحیح فعالیتها با توجه به وابستگیها ، قیود (Constraints) و تاخیرات زمانی (Lag&Lead) تعریف شده)
 4. نمایش فعالیتهای خطا دار (از لحاظ تعریف وابستگی و قیود)
 5. ممیزی برنامه زمانبندی
 6. امکان تعریف تقویم به ازاء هر فعالیت و منبع
 7. محاسبه اتوماتیک و نمایش مسیر بحرانی (CPM)
 8. نمایش خط پیشرفت.
 9. امکان بروز رسانی گانت با توجه به پیشرفتهای واقعی وارد شده توسط کاربر و پیشرفتهای طبق برنامه محاسبه شده توسط سیستم
 10. پشتیبانی از دو نوع برنامه ریزی(زمانبندی) خطی و غیر خطی (Linear and Nonlinear Scheduling)
 11. پشتیبانی کامل از تقویم شمسی ( خورشیدی ) و میلادی و امکان مشاهده هر دو تاریخ در یک برنامه .
 12. قابلیت چاپ گانت در ابعاد مختلف A0 تا A4
 13. وجود گانتهای متنوع در سیستم مانند گانتهای پیمانکاران جزء ، گانت مشاور ،‌گانت پروژه های والد

و ….