نسخه موبایل نرم افزار PMIS ارتباط گستر

 • اپلیکیشن موبایل همراهان

  در لحظه پیشرفت پروژه خود را مشاهده کنید

 • اپلیکیشن موبایل همراهان

  مشاهده پروژه ها، جزئیات پروژه ها و پیشرفت آن ها بر روی نقشه بر اساس موقعیت مکانی

 • قابلیت مشاهده لیست پروژه ها و برنامه زمانبندی پروژه ها و پیمایش بزرگنمایی در نمودار گانت برنامه زمانبندی
 • قابلیت مشاهده پروژه ها، جزئیات پروژه ها و پیشرفت آن ها بر روی نقشه بر اساس موقعیت مکانی
 • قابلیت مشاهده تصاویر پروژه
 • قابلیت مشاهده شناسنامه و جزئیات پروژه
 • قابلیت مشاهده مستندات پروژه
 • قابلیت مشاهده وضعیت پیشرفت هزینه ای پروژه ها به تفکیک نوع اعتبارات
 • قابلیت مشاهده فهارس بهای سازمان برنامه و آنالیزهای مربوطه در سیستمPMIS
 • نمایش هشدارها در صورت خرید ماژول مربوطه
 • قابلیت مشاهده تعداد محدودی از گزارشات نموداری داشبود مدیریتی
 • قابلیت مشاهده لیست کارتابل
 • قابلیت مشاهده پیام ها
 • درج پیشرفت (کارهای وظایف سازمانی) در بخش مدیریت وظایف سازمانی
 • قابلیت مشاهده گزارشات روزانه و ادواری
 • قابلیت مشاهده پیشرفت پروژه، تأخیرات، نگرانی ها و عوامل کلیم آور