سیستم اتوماسیون مدیریت داروخانه ها – سامد


امروزه افزایش هزینه های پرسنلی و کاهش تعداد پرسنل موسسات درکنارافزایش بار مراجعان و پر رنگ شدن نقش مسایل اقتصادی در زندگی روزمره افراد به گونه‌ای است که دیگر فرآیندهای کند و زمان‌ بر اداری پذیرفتنی نیست .

بر این اساس، ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره‌جویی از آن بتوان با سرعت و دقت بیشتر به انجام فرآیندهای اداری وپاسخ‌گویی به موقع به آنها پرداخت .

بدین منظور، استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین در کشور ما مطرح می شود که از سویی به جریان کار سرعت می‌بخشد و از سوی دیگر، با جمع آوری اطلاعات مجموعه‌ی فعالیت‌های سازمان و طبقه‌بندی آ‌ن‌ها، شناخت بهتری از نقاط قوت و ضعف سیستمها را در مدیران ایجاد می کند .

نرم افزار « مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر» در راستای خدمت رسانی بهتر به مراجعان در قالب نسل نوینی از سیستم های اتوماسیون اداری طراحی گردیده است .

 اهداف پیاده سازی سیستم :

ایجاد روش‌های صحیح و استاندارد

گردش کارها در سازمان و پی‌گیری بهبود مستمر آنها

سامان‌دهی و بهینه‌سازی گردش

مکاتبات در سازمان

دسترسی سریع به اطلاعات جانبی مرتبط با یک موضوع

افزایش سرعت و ایجاد سهولت در مکاتبات بین سازمانی

بی‌نیازی به مراجعه‌ حضوری

برای ارائه نامه و پی‌گیری پاسخ آن

افزایش کارایی کارکنان از طریق فراهم آوردن

امکان سنجش و اندازه‌گیری فعالیت‌ها