آرشیو اسناد و کنترل مدارک


این نرم افزار در راستای کنترل مدارک و مدیریت و آرشیو مستندات پروژه ها تهیه و پیاده سازی گردیده است و بگونه ای است که ارتباط آن با زیر سیستمهای دیگر سیستم برقرار و همانند زیر سیستمهای دیگر سیستم بصورت کاملا یکپارچه میباشد برخی از امکانات آن عبارتند از :

  • تعریف فعالیتهای از نوع مدارک بطوریکه بتوانیم همزمان برنامه زمانبندی اجرائی و پیمانی در سیستم ایجاد و کنترل نمائیم.
  • تعریف ساختار شکست مدارک بصورت کاملا درختی و با تعداد نامحدود سطوح
  • تعیین اوزان مدارک
  • تعریف فرآیندهای عملیاتی مدارک بهمراه درصد پیشرفت پیش فرض آنها مانند as approved –As comment و غیره.
  • تخصیص منابع انسانی به فعالیت از نوع مدرک بطوریکه فقط کاربرانی که دسترسی به آن مدرک دارند و عضو منبع تخصیص یافته به آن مدرک میباشند ، میتواند در ایجاد و تغییر مدارک تخصیص یافته نقش داشته باشند.
  • تعریف برنامه زمانبندی مدارک بطوریکه در نهایت میتوانیم مدارک پروژه را برنامه ریزی نمائیم.
  • تعریف فرآیندهای ایجاد و تغییر مدارک با حفظ سوابق آنها و بصورت کاملا فرآیندی بطوریکه هر کاربر میتواند برای هر مرحله ، فرایند پیشنهاد تا تائید را طی نماید بعنوان مثال اگر کاربری مدرکی را از وضعیت as proposed به as approved تغییر دهد ، همین تغییر وضعیت میتواند خودش فرآیند تائید را طی نماید بطوریکه کاربر دیگری که سطح دسترسی بالاتری دارد میتواند تغییر وضعیت فوق تائید ننموده و حذف نماید.
  • محاسبه کاملا خودکار(Full Automatic) درصد پیشرفت طبق برنامه و واقعی مدارک
  • تعیین کاملا خودکار میزان تاثیر در صد پیشرفت مدارک بر روی درصد پیشرفت فعالیت و پروژه مرتبط
  • ارتباط مدارک با فایلها (مشخصات فیزیکی) و استفاده از روش نسخه گذاری کاملا پویا (Complete Dynamic Versioning)