متره و برآورد


با استفاده از نرم افزار فهرست بهاء انجام و مراحل پیشنهاد و تأیید و تصویب متره و برآورد در سیستم با هدف حذف بروکراسی های اداری از طریق کنترل حقوق دسترسی کاربران قابل انجام می باشد.

در این نرم افزار محاسبهlمتره و برآورد قیمت پروژه از دو طریق قابل انجام می باشد :

الف ) محاسبه متره و برآورد جامع پروژه از طریق محاسبات متره باز :

در سیستم PMIS‌ شرکت ارتباط گستر همراهان با توجه به وجود امکانات مختلف و استفاده از چند نرم افزار مرتبط و یکپارچه ،‌ راهکاری تدوین شده است که می توان از این روش ، شاخص قیمت گذاری بر اساس استفاده از جدول نرخ عوامل ، آنالیز بهاء و با استفاده از منابع تعریف شده و نرخ گذاری شده پروژه ، فهرست بهاء مبنا ، ضریب مؤثر د رمحاسبات انجام می گردد .

در ادامه با توجه به برقراری ارتباط بین عوامل گفته شده ، سیستم PMIS‌ همراهان بصورت خودکار گانت فعالیت های پروژه را بصورت پیشنهادی در نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه ترسیم نموده و کارشناسان و مدیران کافی است برنامه زمانبندی و ویرایش نهایی را اعمال نمایند.

ب) محاسبه متره و بـرآورد پروژه از طریق محاسبات متره بسته :

در این روش طبق روشهای معمول ، متره و برآورد پروژه بر اساس جدول نرخ عوامل و آنالیز بهاء و فهرست بهاء مبنا محاسبه گردیده و نهایی می گردد.

مهمترین امکانات این نرم افزار عبارتند از :

 • امکان تعریف برآورد اولیه و برآوردهای دوره ای پروژه طی بازه های زمانی مورد نیاز.
 • درج مقادیرمتره در برگه خلاصه متره برآورد.
 • قیمت گذاری مقادیربدست آمده مورد نیاز.
 • تعیین و محاسبه مقادیر مصالح مورد نیازبرای اجرای پروژه.
 • تعیین نیروی انسانی مورد نیاز با توجه به نوع تخصص و تعداد آنها و مدت مورد استفاده آنها.
 • تعیین ماشین آلات مورد نیاز با توجه به نوع و مدت مورد استفاده آنها .
 • محاسبه برآوردقیمت پروژه برای پیش بینی بودجه اجرای طرح.
 • محاسبه برآورد ریالی حین اجرای پروژه و درقالب برآوردهای دوره ای محاسبه می گردد.
 • اعمال ضرایب : بالاسری، مینوس و پلوس، تجهیز کارگاه، سختی کار، ارتفاع،طبقات، منطقه ای.
 • اعمال ضرایب: بالاسری، مینوس و پلوس، تجهیز کارگاه، سختی کار، ارتفاع، طبقات، منطقه ای.
 • محاسبه برآوردقیمت پروژه برای پیش بینی بودجه اجرای طرح.
 • تعیین نیروی انسانی مورد نیاز با توجه به نوع تخصص و تعداد آنها و مدت مورد استفاده آنها.
 • قیمت گذاری مقادیربدست آمده مورد نیاز.
 • امکان تعریف برآورد اولیه و برآوردهای دوره ای پروژه طی بازه های زمانی مورد نیاز.

لازم به ذکر است که نحوه تأیید برآوردها به صورت فرآیندی بوده و با توجه به سطوح دسترسی تعریف شده قابل انجام میباشد.

همچنین پس از تایید نهایی متره و برآورد، سیستم به صورت فرآیندی پروژه را به حالت در حال برنامه ریز و پیشرفت تغییر می دهد.

جهت تسریع در استقرار نرم افزار امکان خواندن اطلاعات برگه مالی و با استفاده از نرم افزار واسط Excel وجود دارد.