خدمات پشتیبانی نرم افزار


چرخه حیات یک سیستم نرم افزاری از طریق ارائه خدمات پشتیبانی تضمین می گردد.

پس از اینکه مرحله استقرار سیستم به پایان رسید و مشتری فعالیت خود را بصورت عملیاتی با سیستم ادامه داد ، لازم است خدمات پشتیبانی نرم افزار به سازمان مشتری ارائه گردد تا بر حسب ضرورت اقدامات لازم صورت پذیرد .

شرایط الزام به خدمات پشتیبانی:

 • آموزش و راهنمایی مجدد کاربران .
 • آموزش به کاربر جدید مشتری .
 • نصب مجدد سیستم بنا به ضروریت و ناشی از مشکلات سخت افزاری ،‌ ویروس و … که مرتبط به مشتری می باشد.
 • رفع اشکال احتمالی سیستم  .
 • رفع اشکالات اطلاعاتی .
 • تنظیماتی که طی زمان و بنا به تغییرات عملیاتی مشتری بایست انجام شود .
 • توسعه امکانات سیستم و به روز رسانی آخرین نسخه سیستم .

مزایای استفاده از خدمات پشتیبانی :

کارشناسان پشتیبانی شرکت همراهان بعنوان پل ارتباطی میان مشتریان و تیم فنی شرکت عمل می نمایند .

 • راهنمایی و استفاده بهینه از امکانات سیستم .
 • رفع اشکالات فنی و عملیاتی از طریق راه دور(e-Support) در کمترین زمان ممکن .
 • بررسی درخواستهای جدید مشتریان .
 • مسئولیت جوابگویی به مشتریان .
 • نظارت بر عملکرد مشتری و ارائه خدمات مشاوره لازم در نرم افزار .