زمینه فعالیت

شرکت ارتباط گستر همراهان فعالیت خود را از سال ۱۳۸۱ آغاز نموده است. تخصص و تجربه مؤسسین شرکت باعث گردید که فعالیت اصلی و حرفه ای شرکت بر پایه تولید نرم افزار و ارائه خدمات مشاوره و راهکارهای کاربردی در زمینه پیاده سازی آنها تعریف گردد.
  • حوزه سيستم هاي فني و مهندسي :تحليل و توليد نرم افزار هاي يكپارچه اطلاعات مديريت پروژه ها بصورت تحت وب و ارائه راهكارهاي مشاوره اي در زمينه چگونگي پياده سازي نرم افزار ها و خدمات پشتيباني به مشتريان
  • حوزه سيستم هاي خدماتي و بهداشتي :تحليل و توليد نرم افزارهاي كاربردي در زمينه خدماتي بهداشتي كه با توجه به نياز مشتريان توليد شده اند و عموماً مورد كاربرد توابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور و دانشگاه هاي علوم پزشكي مي باشند
  • سيستم هاي خاص به سفارش مشتري :تحليل و توليد نرم افزاهاي اطلاعات مديريت و اداري خاص و به سفارش مشتري در بخش خصوصي و دولتي