درباره ما


 شرکت ارتباط گستر همراهان فعالیت خود را از سال ۱۳۸۱ آغاز نموده است. تخصص و تجربه مؤسسین شرکت باعث گردید که فعالیت اصلی و حرفه ای شرکت بر پایه تولید نرم افزار و ارائه خدمات مشاوره و راهکارهای کاربردی در زمینه پیاده سازی آنها تعریف گردد.

  • مجوز ها و افتخارات
  • هيئت مديره
  • زمينه فعاليت