تنها نماینده رسمی ایران کد در استان فارس

تنها نماینده ایران کد در استان فارس جهت ارائه محصولات و نیاز مشتریان، شرکت ارتباط گستر همراهان می باشد.

عضویت در سیستم طبقه بندی و خدمات شناسه کالا گزینه مناسب برای شرکتهای تولید کننده محصولات و شرکتهای توزیع کننده محصولات سایر شرکتهابا نام تجارتی خاص خواهد بود . شناسه دار کردن کلیه محصولات وابسته و در نتیجه اطلاع رسانی محصولات در فروشگاه مجازی و الکترونیکی «پرتال اطلاع رسانی ملی کالا» به آدرسwww.irancode.ir میتواند شرکت را در معرض نمایش و عملیات تدارک کلیه مصرف کنندگان و خریداران کالاهای مورد نظر قرار دهد. به عبارت دیگر ارایه مطلوب اطلاعات شرکت و اطلاعات محصولات زمینه بازاریابی لازم را فراهم آورده و باعث می گردد تمامی مخاطبین تجاری با دید وسیعتر و زمینه انتخاب مناسبتری، نیازمندی کالایی خود را مرتفع نمایند. عمده اطلاعات شرکتها که باید در معرض مخاطبین قرار دهند عبارتند از:

 •  اطلاعات عمومی شرکت شامل نام شرکت، نام تجارتی، آدرسها، نام مدیرعامل و …
 •  اطلاعات تکمیلی شرکت شامل شرح مأموریت، تاریخچه، نمایندگی ها و آدرسهای وابسته و …
 • اطلاعات عمومی محصولات شرکت شامل نام کالاها، کدهای ملی محصولات، نامهای تجارتی و …
 • اطلاعات تخصصی محصولات شرکت شامل مشخصات فنی، تصاویر و …

ارایه کامل و جامع این اطلاعات باعث می گردد اطلاع رسانی شرکت و محصولات وابسته بصورت مطلوب صورت بپذیرد. بطور کلی عضویت در این سیستم مزایای ذیل را  حاصل خواهد نمود:

 • قرار گیری در نمایشگاه جامع و یکپارچه عرضه محصولات
 • شناسنامه دار شدن کالاها و خدمات مربوطه
 • اطلاع رسانی کامل و با برد وسیع در وب
 • ایجاد کلید و زبان مشترک ارتباطی با خریداران
 • افزایش شانس فروش به موسسات
 • تحت کنترل درآوردن اطلاعات محصولات و کاتالوگ آنها
 • قرارگیری در منبع یابی رقابتی و ایجاد امکان فروش مناسبتر

مراحل عضویت :

برای عضویت در سیستم ملی طبقه بندی وخدمات شناسه کالا می توان از طرق ذیل اقدام نمود:

ـ در گزینه «ارتباط با ما»، پیغام عضویت خود را اعلام فرمایید.

ـ با تلفنهای شرکت، آمادگی خود را اعلام فرمایید.

مراحل عضویت شامل موارد ذیل است:

 • ارتباط با شرکت جهت اعلام آمادگی
 • اظهار اطلاعات شرکت و نمایندگی های مربوطه
 • اظهار اطلاعات محصولات
 • کارشناسی و تأیید اطلاعات توسط مرکز ملی
 • اطلاع رسانی در پرتال ملی

نکته مهم:

انجام مراحل ثبت نام از طریق شرکت هیچگونه هزینه سرباری برای شرکت متقاضی نسبت به هزینه اعلامی مرکز ملی در بر نخواهد داشت.

امروزه به منظور تحت کنترل درآوردن اطلاعات «محصولات» و «اقلام در گردش عملیات» شرکتها، استفاده از سیستمهای مدیریت طلاعات اقلام امری ضروری و بنیادین محسوب می شود. طراحی و توسعه بسترهای نوین اطلاعات خصوصاً در شرکتهای صنعتی و خدماتی که موجودیت مهم و اساسی «کالا» را به عنوان بنیادی ترین عنصر چرخه عملیات

خود می شناسند بسیار حائز اهمیت است. لذا توصیه می شود: شرکتها و موسسات قبل از استفاده از سیستمهای اطلاعات مدیریت (MIS) و یا بکارگیری ERP ها در کنترل و مدیریت فرآیندهای خود، به امر تعریف و شناسنامه دار کردن موجودیت اساسی چرخه خود (کالا) بپردازند.

چرخه ذیل بدون یک سیستم مدیریت اطلاعات اقلام تصور می شود:

همانگونه که ملاحظه می شود تمامی ارتباط عناصر شرکت در حیطه اطلاعات پایه اقلام دو به دو و حتماً بصورت تکراری و بدون حافظه خواهد بود لذا زبان مشترک واحدها دو به دو تعریف شود و هیچگونه زبان مشترک واحد و حافظه مشترکی از اطلاعات اقلام دیده نمی شود.

عملیات تشکیل یک نظام مدیریت اطلاعات اقلام (PIM)

 • شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری اقلام مبتنی بر ساختار طبقه بندی ملی کالا ـ جمع آوری و کارشناسی اطلاعات متناظر اقلام
 • ایجاد نظام اطلاع رسانی اقلام در حیطه محلی شرکت
 • پشتیبانی و مدیریت بانک جامع اطلاعاتی

مزایای حاصل از بکارگیری نظام مدیریت اطلاعات اقلام (PIM)

 • صرفه‌جویی کلان اقتصادی از طریق مدیریت بهینه کالای در جریان – شناسنامه‌دار شدن
 • کالاهای تحت پوشش
 • ایجاد کلید و زبان مشترک ارتباطی با عناصر داخلی و خارجی شرکت
 • تحت کنترل درآوردن اطلاعات محصولات و کاتالوگ آنها
 • امکان‌پذیر شدن تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی خریدها و مصارف
 • تسهیل مدیریت موجودی و انبار و اموال
 • کاهش هزینه نهایی و برخورداری از لجستیک مؤثر و یکپارچه
 • ایجاد بستر اطلاعاتی اقلام جهت تزریق به سطوح عملیاتی شرکت

اطلاعات تحت کنترل نظام مدیریت اطلاعات اقلام (PIM)

در بانک جامع یک PIM اطلاعات ذیل تولید و مدیریت می شود:

 • اطلاعات ساختار طبقه بندی اقلام
 • اطلاعات الگوی وصف (الگوی توصیف کالا ـ نام گذاری کالا)
 • اطلاعات مشخصات فنی اقلام
 • اطلاعات مراجع (شرکتها ـ موسسات ـ vendor و    )
 • اطلاعات استانداردهای اقلام
 • اطلاعات مستندات اقلام
 • اطلاعات تصاویر اقلام
 • اطلاعات سیستم و قطعات
 • اطلاعات سیستمهای عملیاتی
 • اطلاعات سیستمهای بین المللی کدینگ

به منظور تحت کنترل در آوردن اطلاعات اقلام جاری یک موسسه یا ارگان و یا یک نهاد خصوصی یا دولتی که مهمترین موجودیت کالایی آنها اقلام سرمایه ای و در گردش عملیات (غیرتولیدی) می باشد لازم است سیستمی برای ایجاد زبان مشترک بین واحدها مورد استفاده قرار گیرد. سازمانهای با قواره بانکها، شهرداریها، وزارتخانه ها (امور اداری) و … که فقط مصرف کننده کالا بوده و به عبارتی سازمان خریدار محسوب می شوند و عملیاتی خارج از فرآیندهای کالایی در دستور دارند می تواند اطلاعات پایه کالاها (اثاثیه، اقلام مصرفی، ابزار آلات و …) را در مکانیزمی مدیریت نمود و برای استفاده در سیستمهای اداری، مالی، تعمیرات و نگهداری و … آماده کرد. عمده فوایدی که استفاده از این مکانیزم برای این سازمانها حاصل می نمایند عبارتند از:

 • صرفه جویی اقتصادی از حیث مدیریت اقلام سرمایه ای و در گردش
 • ایجاد زبان مشترک بین واحدها
 • ایجاد منبع قابل اطمینان مراجع (شرکتها) برای عملیات سفارش و تدارکات
 • کاهش تنوع اقلام در کل سازمان و مدیریت سرمایه ها
 • امکان تحلیل خرید اقلام
 • امکان تحلیل مصرف اقلام
 • تحلیل عملیات مدیریت اموال و انبارداری